Przejdź do treści

ABC Audioprotetyka - ocena drożności trąbki słuchowej

20/03/2018
ABC Audioprotetyka

 

Jest kilka sposobów, aby ocenić drożność trąbki słuchowej. Poniżej prezentujemy cztery popularne metody: próbę Valsalvy, próbę Tonby'ego, próbę Politzera oraz kateteryzację trąbki słuchowej.

 

Próba Valsalvy

Pierwszy z nich to próba Valsalvy, w której pacjent po głębokim wdechu przy za­mkniętych ustach i nosie pró­buje wdmuchiwać powietrze do uszu. Powietrze przedostaje się przez trąbkę słuchową do ucha środkowego. Gdy błona bębenkowa jest cała, a trąb­ka drożna, w czasie otoskopii można zobaczyć wypuklenie błony w kierunku przewodu słuchowego zewnętrznego. Badany czuje ucisk w uchu środkowym wskutek zwiększo­nego ciśnienia. Jeżeli w błonie znajduje się ubytek, powietrze wydostaje się łatwo przez przewód słuchowy zewnętrz­ny. Podczas wykonywania tej próby istnieje niebezpieczeń­stwo wprowadzenia zakażenia z nosogardła do ucha środko­wego, dlatego nie należy jej wykonywać w czasie infekcji górnych dróg oddechowych.

Próba Tonby’ego

Kolejny sposób na sprawdze­nie drożności trąbki słuchowej, to próba Tonby’ego polega­jąca na zamknięciu nozdrzy przednich i przełknięciu śliny, co powoduje przemieszczenie powietrza w kierunku gardła środkowego. Jeśli trąbka jest drożna, badany czuje w uchu środkowym lekki ucisk wy­wołany zmianą ciśnienia.

Próba Politzera

Metoda ta jest oparta na zwięk­szeniu ciśnienia w nosogardle przy uniesionym podniebieniu miękkim. Balonem Politzera wdmuchuje się powietrze przez nos do nosogardła. W cza­sie wdmuchiwania powietrza do nosa badany powinien wymawiać słowa takie jak „Karol”, „Kuba” w celu unie­sienia podniebienia miękkie­go i zamknięcia nosogardła. Dochodzi wtedy do otwarcia trąbki słuchowej i zwiększenia ciśnienia w uchu środkowym.

Kateteryzacja trąbki słuchowej

Cewnik wprowadza się do ujścia gardłowego trąbki słuchowej po dnie jamy nosowej. Po wprowadzeniu cewnika do tylnej ściany gar­dła obracamy go o 90° w kierunku zewnętrznym. Na­stępnie przesuwa się cewnik po bocznej ścianie jamy nosowo-gardłowej tak, aby przesunąć go przez wał trąbkowy. Cewnik należy wprowadzić do ujścia gardłowe­go trąbki. Następnie przedmu­chuje się trąbkę słuchową. Podczas przedmuchiwa­nia trąbki słychać charak­terystyczny odgłos.

Źródło: Maria Zalesska-Kręcicka, Zarys otolaryngologii: podręcznik dla studentów i lekarzy, Wrocław, 2008, s. 37–38.

Zapisz się do newslettera