Przejdź do treści

ABC Audioprotetyka: ośrodek Broki i afazja Broki

08/06/2017

Ośrodek Broki to obszar zlokalizowany w pobliżu bruzdy bocznej mózgu odpowiedzialny za generowanie mowy, który został odkryty przez francuskiego chirurga Pierre’a Paula Brokę. Główną funkcją tego obszaru jest koordynowanie ruchów mięśni odpowiedzialnych za artykulację głosek, a także za ich łączenie w wyrazy i zdania, co jest podstawą płynnego wypowiadania się. Ponadto, można zaobserwować aktywność tego obszaru w mózgu podczas ruszania rękami w trakcie mówienia, co wynika z więzi występującej między słowem i gestem.

Uszkodzenia w ośrodku Broki mogą prowadzić do afazji, czyli nabytego zaburzenia umiejętności używania języka, które wpływa na zdolność pisania, czytania, mówienia i słuchania.

Najczęstsze przyczyy: udary mózgowe, urazy mózgu i czaszki, nowotwory oraz ropnie.

Afazja ruchowa (afazja Broki) to zaburzenie mowy, które polega na tym, że chory jest w stanie zrozumieć przeczytane lub usłyszane wyrazy, ale nie jest zdolny do tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi. Mowa osoby dotkniętej chorbą jest niewyraźna, przerywana i zniekształcona, nie podlega regułom gramatycznym. Cierpiący na ten typ afazji mają ogromne trudności z nazywaniem przedmiotów, czytaniem i pisaniem. Chorzy są w pełni świadomi występującego u nich zaburzenia. Dodatkowo mogą wystąpić objawy takie jak: częściowe zaburzenie ruchu i czucia po prawej stronie.

 

Zapisz się do newslettera