Przejdź do treści

Dofinansowanie i bezpieczeństwo

W GEERS oferujemy rozwiązania dobre na każdą kieszeń, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo, jawność i rzetelność transakcji. Dla osób cierpiących na niedosłuch oferujemy kompleksowe rozwiązania na rynku prywatnym. Realizujemy także zlecenia na aparaty słuchowe w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 2014 możliwe jest dofinansowanie aparatów słuchowych na dwoje uszu przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla osób powyżej 26. roku życia przysługuje tak, jak do tej pory - raz na 5 lat.

Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania przez NFZ: 700 PLN za jedną sztukę.Przy niedosłuchu obustronnym dofinansowanie wynosi 1400 PLN.

Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej (przekraczająca wartość 30 dB) dla osób poniżej 26. roku życia przysługuje raz na 3 lata, zamiast raz na 5 lat, jak było do tej pory. Kwota dofinansowania przez NFZ dla tej grupy osób cierpiących na niedosłuch pozostaje bez zmian i wynosi 2 000 PLN za sztukę.

   

Ministerstwo Zdrowia

Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod następującym adresem:

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=033031

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Dofinansowania NFZ

W poniższej tabeli zamieszczamy dane na temat obowiązujących dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami w salonach GEERS na terenie całego kraju.

           
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. /raz na 5 lat 1000 zł 70% 700 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r./raz na 3 lata 2000 zł 100% 2000 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
           
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. /raz na 5 lat 1800 zł 70% 1260 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r./raz na 3 lata 1800 zł 100% 1800 zł
           
Wkładka uszna
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej/raz na 5 lat 50 zł 100% 50 zł
Pacjenci do ukończenia 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej/każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza 60 zł 100% 60 zł
           
Systemy FM wspomagające słyszenie
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
raz na 5 lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 rż. 5500 zł 50% 2750 zł
Zapisz się do newslettera