Przejdź do treści

Przydatne linki

Ministerstwo Zdrowia i inne instytucje państwowe

Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcpr.info


Organizacje i zrzeszenia działające na rzecz osób niesłyszących i słabo słyszących:

Socjalna Fundacja Źle Słyszących: www.socjalna.ultra.pl
Portal ONSI dla Niesłyszących, Słabo Słyszących: www.onsi.pl
Portal dla Niesłyszących, Słabo Słyszących: www.alldeaf.pl
Internet dla niepełnosprawnych: www.idn.org.pl

 


Uczelnie, ośrodki medyczne oraz instytucje:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: www.ifps.org.pl
Instytut Akustyki - UAM Poznań: www.ia.amu.edu.pl
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy: www.ichs.pl


Uczelnie i instytucje zagraniczne:

The Specialised Association of the European Hearing aid Acousticians: www.euha.org
Otology Center www.ears.com
The Heuser Hearing Institute www.thehearinginstitute.org


Czasopisma specjalistyczne:

The Hearing Journal: www.thehearingjournal.com
Miesięcznik "Słyszę ...": www.ifps.org.pl/sponin.org.pl/slysze


Inne:

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu: www.psps.pl
Kampania społeczna "Usłyszeć świat": www.slyszymy.pl
Audiology News Network: www.audiologyonline.com
Organizacja Hear-it: www.hear-it.org
Frye Electronics, Inc: www.frye.com

 

Zapisz się do newslettera