Przejdź do treści

Obustronny niedosłuch

Narząd słuchu człowieka jest symetryczny, tak jak narząd wzroku. W uproszczeniu składa się z uszu, dwóch nerwów słuchowych, a odbiór i analiza bodźców odbywa się w dwóch półkulach mózgowych. Taka budowa pozwala na rozumienie mowy w różnych, nawet trudnych sytuacjach dźwiękowych. Dzięki symetrycznemu słyszeniu mózg jest w stanie rozpoznać dźwięki nawet w hałasie i zakłóceniach akustycznych.

 

Co gwarantują dwa aparaty słuchowe?

 

Lepsze rozumienie mowy i swobodne prowadzenie rozmowy
W towarzystwie, grupie kilku osób, na przyjęciu, spotkaniu biznesowym, podczas szkolenia lub w hałasie.

Dobrą lokalizację źródła dźwięku i większe bezpieczeństwo
Poprzez prawidłowe identyfikowanie kierunku, z którego dobiega dźwięk np. nadjeżdżającego samochodu, pociągu, tramwaju itp.

Lepszą jakość odbioru dźwięków.
Zarówno dźwięki ciche, jak i wysokie są łatwiejsze do rozróżnienia w układzie stereo. Przy słuchaniu jednousznym (mono) dźwięk dzwonka, telefonu komórkowego czy gwizdka od czajnika może brzmieć bardzo podobnie, natomiast ciche ćwierkanie skowronka może przypominać np. pisk hamulców.

Naturalne brzmienie dźwięków
Hałas, inne dźwięki przeszkadzające brzmią łagodniej, gdy są odbierane obojgiem uszu niż gdy percepcja odbywa się jednousznie.

Obniżenie progu rozumienia mowy
By zrozumieć cichą rozmowę jednym uchem musimy ją słyszeć prawie dwukrotnie głośniej niż gdy słuchamy tej samej rozmowy obojgiem uszu (w przeciwnym wypadku jest ona niezrozumiała).

Zapobieganiu deprywacji słuchu
wykazano, że brak dopływu bodźców nerwowych po stronie ucha bez aparatu doprowadza do pogorszenia w nim rozumienia mowy. Odwrócenie procesu utraty rozumienia mowy po stronie ucha bez aparatu jest możliwe tylko wtedy, gdy okres braku pobudzania ucha nie jest zbyt długi. Im dłuższy okres bez aparatu, tym gorsze wyniki odzyskiwania na powrót rozumienia mowy.

 

Korzyści z noszenia dwóch apartów słuchowych

Obuuszne, zrównoważone i symetryczne słyszenie niezbędne jest do tego, aby nasz mózg w sytuacjach hałaśliwych był w stanie rozpoznawać nawet małe różnice pomiędzy dźwiękiem docierającym do jednego i drugiego ucha.

Lepiej i zdrowiej jest nosić dwa aparaty słuchowe.

W trudnych sytuacjach akustycznych, np. w większej grupie osób rozumienie mowy za pomocą dwóch aparatów wynosi 70%, a przy jednym aparacie spada nawet poniżej 20% uniemożliwiając swobodne porozumienie się.

Zapisz się do newslettera