Przejdź do treści

bgdbd

dfbdfb

Jak się bada słuch? A A A
Najbardziej powszechną metodą badania słuchu jest pomiar audiometryczny.

Badanie audiometryczne:

Pozwala w prosty i szybki sposób określić stopień 
i rodzaj niedosłuchu.
Umożliwia zlokalizowanie przyczyny niedosłuchu.
Umożliwia podjęcie decyzji o leczeniu lub protezowaniu słuchu.
Jest badaniem bezbolesnym.
Audiometria tonalna (progowa) – służy do wyznaczenia najmniejszego poziomu dźwięku, który Pacjent jest 
w stanie usłyszeć.

Badanie składa się z kolejnych etapów:
Pomiar przewodnictwa powietrznego (poprzez przewód słuchowy, z wykorzystaniem słuchawek). Pomiar ten pozwala na określenie, jak duży jest niedosłuch.
Pomiar przewodnictwa kostnego (poprzez kości czaszki, z wykorzystaniem wibratora umieszczonego na skórze, np. za uchem). Pomiar ten pozwala na określenie stanu ucha wewnętrznego i środkowego oraz rodzaju niedosłuchu.
Audiometria mowy (test dyskryminacyjny) – służy 
do określenia stopnia dyskryminacji czyli rozumienia mowy osoby badanej.

W celu wykonania badania wykonuje się:
Test rozumienia liczb. Pozwala na określenie progu rozpoznawania mowy.
Test rozumienia słów jednosylabowych. Pozwala na wyznaczenie stopnia maksymalnego rozumienia mowy oraz poziomu komfortowego słyszenia i dyskomfortu.
Jak wykonywane jest badanie audiometryczne?
Badanie audiometryczne wykonywane jest za pomocą urządzenia zwanego audiometrem w pomieszczeniu izolowanym akustycznie (komora ciszy, kabina akustyczna).

Na czym polega audiometria tonalna?
Audiometria tonalna (progowa) pozwala na określenie stopnia ubytku słuchu dla poszczególnych częstotliwości.

Badanemu poprzez słuchawki powietrzne lub wibrator kostny podawane są do ucha dźwięki proste.
Dźwięki z zakresu częstotliwości 125-8000 Hz podawane są najpierw do ucha lepiej słyszącego, 
a następnie do drugiego.
Zadaniem badanego jest zasygnalizować moment usłyszenia możliwie najcichszego dźwięku.
Wynik, który otrzymujemy, to audiogram, czyli graficzny zapis wielkości ubytku słuchu mierzonego 
w dB HL, w funkcji częstotliwości w Hz.
Na czym polega audiometria mowy?
Audiometria mowy pozwala na ustalenie wydolności słuchu.

Badanemu podawane są specjalnie przygotowane zestawy liczb i słów jednosylabowych.
Zadaniem badanego jest poprawnie powtórzyć możliwie jak najwięcej usłyszanego materiału dźwiękowego.
Ilość poprawnie zrozumianych liczb i słów określa socjalną wydolność słuchu czyli umiejętność komunikacji i porozumiewania się badanego z innymi ludźmi.
Umiejętność i zdolność rozumienia mowy jest bardziej istotna we wzajemnym porozumiewaniu się z ludźmi niż słyszalność dźwięków prostych.
Można słyszeć, a mimo to nie rozumieć mowy. Stąd tak ważne jest wykonanie również audiometrii mowy oprócz audiometrii tonalnej.

Zapisz się do newslettera