Przejdź do treści

Możliwości dofinansowania zakupu pomocy słuchowych.

30/06/2017
Możliwość dofinansowania zakupu pomocy słuchowych.

Przy zakupie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie warto skorzystać z dostępnych dofinansowań. Obecnie prowadzone są rządowe prace nad nowymi przepisami dotyczącymi refundacji NFZ. Mogą one doprowadzić do zmian, w tym także do zmniejszenia przyznawanych refundacji. Nie warto zwlekać i lepiej skorzystać z dofinansowań już teraz!

Refundacja z NFZ. Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w drodze do lepszego słyszenia, a zarazem podstawą do rozważania decyzji o zakupie pomocy słuchowych jest wykonanie badania słuchu w punkcie protetycznym (lista polecanych placówek protetycznych znajduje się na 2 ostatnich stronach kwartalnika). Wyniki badań przeprowadzonych przez protetyka słuchu będą cenną wskazówką, co robić dalej.

Mam niedosłuch. Co dalej?

Jeśli protetyk słuchu stwierdzi występowanie niedosłuchu, w celu poprawy słyszenia konieczne będzie podjęcie następnych kroków. Najpierw należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje nas do laryngologa. Lekarz specjalista, po przeprowadzeniu badania i zapoznaniu się z wynikami testów wykonanych przez protetyka słuchu, wystawi zlecenie na zakup aparatu słuchowego. Takie zlecenie będzie można złożyć w regionalnym oddziale NFZ. Jeśli nasz wniosek zostanie przyjęty, otrzymamy pieczątkę potwierdzającą przyznanie dofinansowania (wysokości dofinansowań NFZ znajdują się w tabeli na str. 12). Z podstemplowanym wnioskiem możemy wrócić do punktu protetycznego w celu dobrania odpowiednich aparatów słuchowych.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dodatkowa refundacja może przysługiwać osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką. Środki z funduszu PFRON są wydawane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Trzeba pamiętać, że wysokość świadczenia różni się w poszczególnych powiatach i jest ustalona na cały rok kalendarzowy. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat dofinansowań warto skontaktować się z ośrodkiem PCPR w naszej okolicy. W znalezieniu punktu pomoże specjalna wyszukiwarka, która znajduje się pod adresem: www.pcpr.info/znajdzswojpcpr

Pomoc w uzyskaniu refundacji

Jeśli wydaje Ci się, że może przysługiwać Ci refundacja, ale nie wiesz, od czego zacząć, zgłoś się do swojego protetyka słuchu, który udzieli Ci potrzebnych wskazówek.

Dzieciom i osobom do 26 roku życia raz na 3 lata może przysługiwać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup aparatów słuchowych, jeżeli poziom utraty słuchu to minimum 30 dB HL oraz raz na 5 lat dofinansowanie na urządzenia wspomagające słyszenie, takie jak systemy FM.

Dorosłym po 26 roku życia raz na 5 lat może przysługiwać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup aparatów słuchowych, jeżeli poziom utraty słuchu to minimum 40 dB HL.

nfz.pngpfron.png

 

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. /raz na 5 lat 1000 zł 70% 700 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r./raz na 3 lata 2000 zł 100% 2000 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. /raz na 5 lat 1800 zł 70% 1260 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r./raz na 3 lata 1800 zł 100% 1800 zł
Wkładka uszna
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej/raz na 5 lat 50 zł 100% 50 zł
Pacjenci powyżej 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej/raz na 5 lat 60 zł 100% 60 zł
Systemy FM wspomagające słyszenie
Kryteria przyznawania refundacji obuusznej Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
raz na 5 lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 rż. 5500 zł 50% 50%
Zapisz się do newslettera