Przejdź do treści

Ochrona słuchu zimą

17/01/2018
ochrona sluchu zima

Profilaktyka słuchu jest istotna przez cały rok, jednak szczególnie czujni powinniśmy być w miesiącach zimowych.

Niskie temperatury mogą doprowadzić do powsta­nia bolesnego dzwonienia w uszach, egzostozy, a tak­że do wzmożonej produkcji woszczyny – wszystko to sta­nowi zagrożenie dla słuchu i w konsekwencji może prowa­dzić do powstania niedosłuchu.

ochrona_sluchu_zima.jpg

Dlaczego niska temperatura źle wpływa na słuch?

Zimowe temperatury mogą spowodować nienaturalny wzrost kości w uchu – egzo­stozę. W ten sposób organizm radzi sobie z niską tempera­turą – buduje barierę chro­niącą ucho przed zimnem. Narośle kostne mogą prowa­dzić do niedosłuchu, a także powodować nieustający ból oraz dzwonienie w uszach.

Ucisk kanału słuchowego

Niekiedy egzostoza powodu­je ucisk kanału słuchowego, co sprawia, że nadmiar po­wstającej w uchu woszczyny nie może być swobodnie wyprowadzony. Jest to szcze­gólnie niebezpieczne zimą, kiedy z uwagi na niską tem­peraturę woszczyna w uchu twardnieje i tym samym silniej blokuje ucho, tworząc korek woszczynowy. Stan taki może być bardzo bolesny.

W poważniejszych przy­padkach wzrostu kości w uszach konieczne jest leczenie operacyjne polega­jące na poszerzeniu kanału usznego. Zabieg ten nazy­wany jest kanałoplastyką.

Zimowe zagrożenia dla osób noszących aparaty słuchowe

Osoby, które korzystają z po­mocy słuchowych są bardziej narażone na powstawanie korków woszczynowych. Apa­rat, który jest ciałem obcym w uchu, stymuluje produkcję woszczyny, a jej nadmiar może skutkować zatkaniem ucha.

Korek woszczynowy może prowadzić do infekcji, bólów uszu, niedosłuchu i szumów usznych, dlatego nie po­winno się go lekceważyć.

Nadmiar woszczyny w uszach – co robić?

Najprostszym sposobem usuwania nadmiaru wosko­winy z uszu jest aplikacja preparatów, które zmiękcza­ją woszczynę, natłuszczają przewód słuchowy i ułatwiają usunięcie wydzieliny na ze­wnątrz. Takie środki moż­na nabyć w każdej aptece i punkcie protetyki słuchu. W poważniejszych stanach konieczne jest płukanie uszu wykonywane przez specjalistę.

Jak uchronić się przed zimowymi dolegliwościami?

Aby zmniejszyć ryzyko eg­zostozy czy zatkania ucha, należy zawsze pamiętać o osłanianiu uszu przed chło­dem. Czapka lub nauszniki ochronią także przed nadmier­nym wychłodzeniem organi­zmu, które może zwiększać ryzyko przeziębienia i grypy. Osoby, które mają tenden­cję do nadmiernej produkcji woszczyny, mogą także sto­sować preparaty zmiękcza­jące woskowinę uszną zanim pojawią się objawy niedrożno­ści przewodu słuchowego.

Na podstawie: express.co.uk

Zapisz się do newslettera