Przejdź do treści

Problemy z niedrożnością przewodów słuchowych

09/03/2018
prof. Latkowski

Przyczyną problemów ze słyszeniem może być niekiedy zatkanie ucha woszczyną lub dostanie się do niego ciała obcego. Konieczne jest wówczas usunięcie woszczyny lub przedmiotu zatykającego ucho. Taki zabieg musi być przeprowadzony przez specjalistę.

 

Różne rodzaje niedrożności przewodów słuchowych

Najczęściej woszczynę należy wypłukiwać wodą lub usuwać mechanicznie haczykiem. Zabieg ten winien wykonywać lekarz lub doświadczona pielęgniarka.

W przewodzie słuchowym mogą znajdować się różne ciała obce, takie jak: fragmenty zabawek, metalowe kulki, spinacze celowo wprowadzone do przewodu słuchowego, na przykład przez dzieci. Organiczne ciała obce na przykład szczypawki, pająki, owady, kiedy są żywe, należy wypłukiwać roztworami alkoholu. Ciała obce zaklinowane, najlepiej usuwać po obkur­czeniu skóry przewodu słuchowego przez założenie sączka ze spirytusem salicylowym (obrzęk przewodu powinien ustąpić).

Płukanie uszu – kiedy zachować szczególną ostrożność?

Uwaga! Przed próbą usuwania woszczyny lub ciała obcego należy zawsze zapytać, czy nie było wycieku z ucha lub wykonanej ope­racji w tym uchu.

Wówczas usuwanie woszczyny lub ciała obcego musi być bar­dzo ostrożne, z użyciem mikrohaczyków lub mikrokleszczyków, ponieważ zabieg zagraża skaleczeniem skóry przewodu słucho­wego, uszkodzeniem błony bębenkowej, a nawet zapaleniem ucha środkowego oraz, choć bardzo rzadko, całkowitą głuchotą.

Przebieg zabiegu

Usuwanie woszczyny lub ciała obcego wykonuje się w pozycji siedzącej, pacjent musi być usytuowany bokiem do lekarza. Przed zabiegiem należy założyć pacjentowi fartuch, aby zapobiec zaciekaniu wody na ubranie. Pacjentowi należy wręczyć tackę o nerkowatym kształcie i poprosić, aby po podłożeniu zwitka ligniny silnie dociskał ją do okolicy kąta żuchwy.

Przy czynnościach w uchu prawym palcami lewej ręki należy odciągnąć małżowinę ku górze i ku tyłowi, a u dzieci ku tyłowi i ku dołowi. Następnie wykorzystujemy typową strzykawkę z letnią wodą, trzymaną w prawej ręce, i po dokładnym oświe­tleniu przewodu słuchowego, końcówkę strzykawki płyt­ko wprowadzamy do ujścia przewodu. Silny strumień wody skierować trzeba do góry i ku tyłowi. Po kilkukrot­nym przepłukiwaniu powinno się sprawdzić, czy woszczyna lub ciało obce zostało w cało­ści wypłukane. Zabieg koń­czy się pochyleniem głowy pacjenta ku dołowi. Kilkoma rytmicznymi ruchami usuwa się resztkę wody z przewodu słuchowego. Jeśli nie udaje się wypłukać woszczyny, należy zlecić zakraplanie do ucha preparatu A-cerumen lub Otrivin i zgłosić się po­nownie w dniu następnym.

Autor: prof. zw. med. J. Bożydar Latkowski

Zapisz się do newslettera