Przejdź do treści

Wkładki indywidualne do aparatów słuchowych zausznych – zastosowanie

24/04/2018
wkładki indywidualne do aparatów słuchowych zausznych

Kierownik Produkcji i Serwisu GEERS charakteryzuje wkładki indywidualne kompatybilne z aparatami słuchowymi typu BTE.

 

Niedawno rozpoczęliśmy cykl ar­tykułów dotyczących budowy i zastosowania wkładek usz­nych w aparatach słuchowych typu RIC (ang. Receiver In the Canal). W niniejszym artykule zajmiemy się rozwiązaniami dedykowanymi dla klasycznych aparatów zausznych (BTE).

Aparaty zauszne to jed­na z trzech podstawowych grup aparatów słucho­wych. Dla przypomnie­nia – pozostałe grupy to:

  • aparaty wewnątrzuszne indywidulane (ITE),
  • aparaty zauszne z zewnątrzną słuchawką (RIC).

Ze wszystkich wymienionych grup to aparaty zauszne mają najdłuższą historię i ścieżkę rozwoju. Przez lata ich możliwości są stale doskonalone – z prostej analogowej protezy słuchu przerodziły się w wy­specjalizowane minikomputery służące do poprawy słyszenia. Ewolucja ta spowo­dowała, że aktualnie w ro­dzinie aparatów zausznych wyróżnia się trzy podstawowe podtypy:

  • aparaty do małych i średnich niedosłuchów (klasa M),
  • aparaty do średnich i głębokich niedosłuchów (klasa P),
  • aparaty do głębokich niedosłuchów i resztek słuchowych (klasa SP).

Dopasowanie aparatów zausznych – wkładki indywidualne

Aby aparat mógł być odpo­wiednio dopasowany i użyt­kowany należy wykonać dedykowaną do konkretnego modelu i wzmocnienia apa­ratu indywidualną wkładkę uszną. Wkładkę wykonuje się na podstawie formy pobranej z ucha osoby protezowanej.

Wkładki są wykonywane z tworzyw sztucznych meto­dą odlewania (jest to metoda tradycyjna) lub są drukowane za pomocą drukarek 3D. Tech­nologia drukowania 3D święci triumfy w ostatnich latach, po­zwala bowiem na projektowanie nowych wzorów wkładek, niemożliwych do wykonania tradycyjną metodą odlewania.

Wkładka uszna – bardzo ważna część aparatu

Wkładka uszna indywidualna, mimo swej pozornej prostoty, ma do spełnienia wiele zadań:

  • umieszczony w niej dźwiękowód doprowadza wzmocniony sygnał do ucha użytkownika,
  • prawidłowo dopasowana zmniejsza możliwość wystąpienia sprzężeń akustycznych (piszczenia aparatu),
  • od jej dopasowania bardzo zależy akustyka i jakość słyszanego sygnału,
  • podtrzymuje aparat i nie pozwala, aby wypadł zza ucha,
  • wentyluje ucho.

Różne rodzaje wkładek

Stosuje się kilkanaście rodzajów wkładek usznych indywidualnych, które różnią się wielkością, kształtem i są dedykowane do aparatów o konkretnej mocy (M, P lub SP).

wkladki_1.png
Wkładki dedykowane do małych i średnich niedosłuchów (aparaty klasy M)

wkladki_2.png
Wkładki do niedosłuchów średnich i głębokich (aparaty klasy P)

wkladki_3.png
Wkładki do głębokich niedosłuchów i resztek słuchowych (aparaty klasy SP)

Budowa wkładek

Aby jakość dźwięku była jak najlepsza, wkładka uszna jest wyposażona w otwór wentylu­jący. Jest to nawiercany kana­lik, którego średnicą reguluje się stopień wzmocnienia ni­skich częstotliwości (dźwięków basowych). Prawidłowo do­brana wielkość otworu likwi-duje również efekt pogłosu (okluzji) własnego głosu, do­datkowo wentylując przewód słuchowy. Jedynie w przypad­ku bardzo głębokich niedo­słuchów nie stosuje się otworu wentylującego ze względu na wysoką moc aparatu i co za tym idzie większą podatność na sprzężenia akustyczne.

Ważna i niedoceniona część aparatu

Indywidualne wkładki uszne, które po krótce opisałem, są bardzo ważną i często nie­docenianą częścią aparatu zausznego i całego procesu dopasowania tego typu pro­tezy słuchu. Nawet najdosko­nalszy, najnowszej generacji aparat typu BTE nie pokaże pełni swoich możliwości bez dobrze dobranej i wykonanej wkładki indywidualnej. Jednak kiedy warunek ten zostanie spełniony i wkładka będzie odpowiednio dopasowana, użytkownik aparatów będzie mógł w pełni cieszyć powro­tem do świata dźwięków.

Korzystasz z aparatów zauszynych? Zapamiętaj!

Wkładki indywidulane – ze wzglądu na zmiany zachodzące w naszym organizmie, takie jak wiotczenie skóry związane z procesem starzenia lub rośnięcie w przypadku dzieci – powinny być wymieniane nawet co 2–2,5 roku.

Autor: Jarosław Dębski • GEERS

Zapisz się do newslettera