Przejdź do treści

Zawód - Protetyk Słuchu

Zawód protetyka słuchu jest zawodem wszechstronnym, wymagającym umiejętności z różnych dziedzin życia: dobrego komunikowania się z ludźmi, predyspozycji do pracy w sprzedaży, zdolności technicznych, manualnych, znajomości obsługi komputera. 

Celem pracy protetyka słuchu jest indywidualne podejcie do klienta, realizacja budżetów sprzedaży oraz długoterminowa współpraca z klientem. Protetyk musi opanować podstawy fizyki – akustyki, elektroniki, budowy aparatów słuchowych,  a także umiejętności wykonywania badań słuchu oraz pobierania formy z ucha. Istotna jest również wiedza z zakresu anatomii, psychologii i technik sprzedaży. 

Praca na tym stanowisku polega na określeniu niedosłuchu, poprzez badanie audiometryczne słuchu, dopasowaniu odpowiednich aparatów słuchowych do indywidualnych potrzeb klienta oraz na wszelkich usługach serwisowych z tym związanych. Poza tym protetyk słuchu dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe ponadto sprawuje stałą opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Klientami naszej firmy są przede wszystkim osoby starsze (60+), mające kłopoty z funkcjonowaniem w społeczeństwie z powodu ubytku słuchu, którymi należy zająć się w sposób serdeczny i bardzo cierpliwy. Oferujemy nie tylko aparaty słuchowe, ale przede wszystkim zapewniamy opiekę osobom mającym problemy ze słuchem i staramy się pomóc rozwiązać te problemy za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie protetyka słuchu należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Wciąż zawód protetyka słuchu jest profesją niszową, o którym wiedzą nieliczni. Praca w tym zawodzie stwarza możliwości rozwoju i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Protetyk słuchu jest zawodem przyszłościowym, nasza branża wciąż się rozwija. Starzejące się społeczeństwo w Polsce będzie coraz to bardziej dotkniete  problemem niedosłuchu. Naszych klientów będzie przybywać z każdym rokiem a tym samym protetyk słuchu będzie poszukiwanym specjalistą.

Szkolenia i rozwój

Zapewnianie naszym pracownikom możliwości rozwoju w Geers to dla nas jeden z kluczowych wyznaczników tego, kim jesteśmy. Mówimy o sobie, że jesteśmy organizacją uczącą się. Naszym priorytetem biznesowym jest budowanie zaangażowania współpracowników poprzez kształtowanie środowiska pracy, które zachęca do tego aby realizować ambitne cele. Przekazujemy naszym współpracownikom, to że nikt tak dobrze nie zadba o swój rozwój zawodowy jak oni sami. Oczekujemy, że będą aktywnie szukać możliwości doskonalenia zawodowego i kształcenia porządanych kompetencji korzystając z dostępnych narzędzi, które zapewniamy. Wszyscy współpracownicy otrzymują niezbędne materiały a także mają dostęp do szkoleń, które pomagają im przygotować się do pracy. Kultura otwartej komunikacji wspomaga i wspiera nas w poszukianiu rozwiązań bieżących problemów, dzielenia się wiedzą między naszymi współpracownikami na różnych szczeblach. 

Pierwszy rok pracy protetyka słuchu ma na celu przygotować go do samodzielnej pracy na stanowisku. Każda nowo zatrudniona osoba przechodzi cykl szkoleń, dzięki którym zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne przy praktycznym wykonywaniu zawodu protetyka słuchu. Jest to między innymi tygodniowy pobyt w centrali firmy – tzw. kurs podstawowy, jak również szkolenie pod okiem trenera w oddziale. Praktyczne wykształcenie w zawodzie zdobywa się przede wszystkim w oddziale, w którym protetyk słuchu jest zatrudniony na co dzień. Kolejne kursy doszkalające odbywają się co kilka miesięcy, aby uzupełniać wiedzę i umiejętności, których głównym celem jest prawidłowe dopasowanie aparatów słuchowych, jak i doskonalenie technik sprzedaży. 

W trakcie pierwszego roku pracy pracownicy firmy GEERS zdają trzy wewnętrzne egzaminy. Służą one weryfikacji wiedzy, po nich współpracownicy otrzymuja informacje zwrotną jak sobie radzą na danym etapie pracy, nad czym musza jescze popracować a co wykonuja bardzo dobrze. 

Nasza firma organizuje również inne szkolenia, głównie skierowane do osób z dłuższym stażem pracy. Dotyczą one zarówno nowych produktów, sprzedaży jak i określonej dziedziny związanej z codziennym wykonywaniem obowiązków. Poza tym każda osoba ma dostęp do literatury znajdującej się w oddziale, na stronie intranetowej oraz w firmowej bibliotece. 

Edukacja w szkole - uprawnienia

Na terenie naszego kraju istnieje kilka szkół, które kształcą w zawodzie protetyka słuchu. Niestety nie wszystkie nauczają w trybie zaocznym, który jest wymagany dla osób pracujących zawodowo. 

Szkoły, z którymi współpracujemy: 

 • Policealna Szkoła Audiologii w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
  Szkoła ta korzysta z bogatego doświadczenia i wysokich kwalifikacji pracowników naukowych IFPS. Zapewnia swoim absolwentom wysoki poziom wiedzy i umiejętności.
 • Policealne Studium Protetyki Słuchu we Wrocławiu, ul. Tęczowa 60
 • Policealne Studium Protetyki Słuchu w Tychach, TEB Edukacja ul. Niepodległości 2
 • Policealne Studium Protetyki Słuchu w Olsztynie, Medyk ul. Mariańska 3A
 • Policealne Studium Protetyki Słuchu w Bydgoszczy, SKK ul. Jagiellońska 4
 • Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie, ul. Osiedle Teatralne 4A
 • Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Gdańsku, ul. Malczewskiego 51
 • Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, kierunek protetyka słuchu.
 • Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (ul. Wielkopolska 70/72) link

Po ukończeniu Studium i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy protetyka słuchu. Studium Protetyki Słuchu posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dyplom protetyka słuchu jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Zapisz się do newslettera