Przejdź do treści

Aparaty słuchowe

W tej części zamieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące aparatów słuchowych.

Czym jest aparat słuchowy?

Aparaty słuchowe mają za zadanie wyrównywać ubytki słuchu. Wzmacniają dokładnie te dźwięki, których odbiór powoduje problemy. Wszystkie aparaty słuchowe są wyposażone w mikrofon, wzmacniacz i głośnik. Konfiguracja tych elementów oraz ich zestrojenie, konfigurowane przez technika akustyka, decydują o jakości słuchu po zastosowaniu danego urządzenia. Poszczególne modele aparatów słuchowych różnią się kształtem, kolorem, mocą wzmocnienia oraz komfortem użytkowania. Podczas rozmowy z klientem technik akustyk proponuje różne modele aparatów słuchowych, które pod wszystkimi względami najlepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom i życzeniom klientów.

Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

Pogorszenie słuchu najczęściej przebiega stopniowo i w sposób niezauważony. Często to przyjaciele lub rodzina jako pierwsi zauważają objawy pogorszenia słuchu, a osoba doświadczająca tego rodzaju ubytku dowiaduje się o tym zdziwiona od innych, na przykład jeżeli podczas oglądania telewizji ustawia głośno dźwięk. Czy Państwa przyjaciele lub rodzina zwracają uwagę na głośność telewizora? Czy wydaje się Państwu, że podczas rozmowy ludzie mówią bardzo cicho lub mamroczą? Wszystkie te elementy mogą stanowić objawy pogorszenia słuchu. W takiej sytuacji zaleca się przeprowadzenie badania słuchu, które określi, czy doszło do ubytku słuchu. Jeżeli dostrzegają Państwo podobne objawy, zalecamy udanie się do lekarza laryngologa i przeprowadzenie badania słuchu. Lekarz poinformuje Państwa, czy aparat słuchowy pomoże rozwiązać problem z pogarszającym się słuchem.

Czy muszę nosić aparat słuchowy, jeżeli został mi przepisany?

Zmysł słuchu to aktywność mózgu, która odbywa się za pośrednictwem połączeń nerwowych. Im dłużej zmysł słuchu pozostaje niećwiczony ze względu na jego pogorszenie, tym dłużej będzie trwało przywrócenie optymalnej zdolności słyszenia. Dlatego też po stwierdzeniu ubytku słuchu zaleca się niezwłoczną konsultację z protetykiem słuchu, aby dobrać odpowiedni aparat słuchowy.

Czy aparat słuchowy może spowodować pogorszenie słyszenia?

Aparat słuchowy prawidłowo dobrany oraz dopasowany do danego ubytku słuchu, oczekiwań osoby niedosłyszącej i środowisk akustycznych, w których ta osoba przebywa, nie może uszkodzić słuchu, czy spowodować pogorszenia słyszenia.
Natomiast niewłaściwy aparat słuchowy, czyli źle dobrany i dopasowany, np. o zbyt silnym wzmocnieniu, źle ustawiony, może spowodować bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet pogorszenie słyszenia. Słuch stale narażony na hałas, spowodowany zbyt dużym wzmocnieniem aparatu, może doprowadzić w długim okresie czasu do pogorszenia słyszenia.

Czy potrzebny jest czas na przyzwyczajenie się do słyszenia w aparacie słuchowym?

Tak. Okres przyzwyczajania się do słyszenia w aparatach słuchowych jest sprawą indywidualną dla każdej osoby i może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Aby adaptacja przebiegała w sposób jak najbardziej naturalny dla użytkownika aparatów słuchowych, wskazany jest trening słuchowy. Trening słuchowy polega na wykonywaniu różnych ćwiczeń słyszenia w aparatach słuchowych w różnych sytuacjach akustycznych, od najprostszych poczynając, tj. słuchanie swojego głosu - czytanie gazety na głos w cichym otoczeniu, wsłuchiwanie się w dźwięki w domu: szelest papieru, brzęczenie monet, brzęk kluczy, odkręcanie kranu, i inne.
Po tym okresie osoba użytkująca aparaty słuchowe powinna zapomnieć o tym, że nosi jakiekolwiek urządzenia wspomagające jej słuch.

Jak długo w ciągu dnia powinienem nosić aparat słuchowy?

Czas w jakim użytkujecie Państwo aparaty słuchowe w ciągu dnia jest sprawą indywidualną i zależy od Państwa potrzeb. Niemniej jednak im dłużej i w sposób systematyczny aparaty słuchowe są używane, tym korzyści w słyszeniu są większe. Całodzienne i systematyczne użytkowanie aparatów słuchowych ma duży wpływ na poprawę rozumienia mowy i rozpoznawanie otaczających Państwa dźwięków.

Czy nienoszenie aparatów, gdy jest takie wskazanie, może spowodować, że ogłuchnę?

Brak aparatów słuchowych, pomimo wskazania do protezowania, nie prowadzi bezpośrednio do głuchoty, natomiast może przyczynić się do tego, że słuch i rozumienie mowy będzie pogarszać się szybciej, niż następowałoby to z aparatami słuchowymi. Aparat słuchowy spełnia funkcję rehabilitacyjną, czyli nie tylko w części lub całości rekompensuje pogorszone słyszenie i rozumienie mowy (tak jak w przypadku wady wzroku i okularów), ale również może przyczynić się do spowolnienia procesu pogłębiania się niedosłuchu i rozumienia mowy, dzięki „pobudzaniu” ucha do pracy.

Jakie modele aparatów słuchowych są dostępne?

Aparaty słuchowe dzielą się na modele noszone za uchem lub w uchu.

Aparaty noszone za uchem umieszcza się zazwyczaj za małżowiną uszną, ważą one zazwyczaj zaledwie kilka gramów i mogą być połączone z kanałem słuchowym na szereg sposobów za pomocą przewodu. Aparaty tego rodzaju są dostępne w postaci systemów otwartych i zamkniętych. W wersjach otwartych przewód jest wyjątkowo cienki i dyskretny. W kanale słuchowym jest mocowany za pomocą niewielkiej, praktycznie niewidocznej gołym okiem słuchawki. W przypadku wersji zamkniętej, przewód przenosi dźwięk za pośrednictwem dobranej indywidualnie słuchawki, która zamyka ujście kanału słuchowego. W ten sposób można osiągnąć dużo wyższe wzmocnienie dźwięku.
Aparaty słuchowe umieszczane wewnątrz ucha dobierane są indywidualnie. Dostępne są trzy warianty: Aparat słuchowy obejmujący całą małżowinę uszną - tego rodzaju aparat umieszcza się w kanale słuchowym, a na zewnątrz widoczna jest zaledwie jego niewielka część, lub też cały aparat słuchowy znajduje się w kanale słuchowym i jest niewidoczny na zewnątrz. Niewielkie rozmiary tego rodzaju urządzeń określa przede wszystkim średnica i przebieg kanału słuchowego. W przypadku zbyt wąskich kanałów nie ma możliwości zastosowania tego typu urządzeń. Oprócz tego, poczynając od określonego poziomu ubytku słuchu, technologia ta okaże się niewystarczająca, ponieważ moc urządzeń wykonanych w ten sposób jest ograniczona. Te dwa modele aparatów słuchowych są najczęściej stosowanymi rozwiązaniami.
Oprócz nich istnieją jeszcze rozwiązania specjalne, takie jak na przykład okulary połączone z aparatem słuchowym, aparaty oparte na przewodnictwie kostnym, aparaty wszczepiane na stałe oraz implanty ślimakowe. Protetyk słuchu firmy GEERS zaproponuje Państwu aparat słuchowy najlepiej dostosowany do Państwa potrzeb.

Czy istnieją niewidoczne aparaty słuchowe?

Na rynku dostępne są aparaty słuchowe, które w całości umieszcza się wewnątrz kanału słuchowego i dlatego też nie są widoczne na uchu lub w uchu. Tego rodzaju urządzenia można zastosować tylko w przypadku kanałów słuchowych o odpowiednich rozmiarach i jedynie do określonego poziomu natężenia problemów ze słuchem. Inne modele aparatów słuchowych nie są co prawda zupełnie niewidoczne, natomiast ze względu na niewielkie rozmiary oraz szeroką gamę kolorów, w tym kolory zbliżone do koloru skóry lub włosów użytkownika, nie rzucają się w oczy.

Czy muszę koniecznie nosić dwa aparaty słuchowe, czy wystarczy tylko jeden?

Ludzki zmysł słuchu jest stereofoniczny i opiera się na danych pochodzących z dwóch niezależnych źródeł, jakimi są nasze uszy. Jeżeli ubytek słuchu występuje w obu uszach, należy nosić dwa aparaty słuchowe. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której ucho niewspierane przez aparat słuchowy straci część swoich zdolności, tak jak ma to miejsce w przypadku mięśni niepoddawanych treningowi. Prowadzi to do poważnych problemów z późniejszym doborem aparatu słuchowego dla zaniedbanego wcześniej ucha. W takim przypadku tylko prawidłowe wspomożenie pracy obu uszu umożliwia prawidłowe rozpoznawanie, z którego kierunku dociera dźwięk lub mowa. Może to nawet uratować życie, zwłaszcza biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa płynące z ruchu ulicznego. Nasze uszy są w stanie wychwycić mowę spośród „dźwięków tła” jedynie przy zastosowaniu dwóch aparatów. Obowiązuje jednak ogólna zasada: jeżeli do ubytku słuchu doszło tylko w jednym uchu, należy stosować aparat słuchowy tylko w tym uchu. Słuch kierunkowy będzie w takiej sytuacji wspierany w wystarczającym zakresie przez zdrowe ucho.

Czy za pomocą aparatu słuchowego można przywrócić idealny poziom słuchu?

Aparat słuchowy nie jest w stanie przywrócić idealnego poziomu słuchu, może natomiast zbliżyć się do tego poziomu. Różnie są uzależnione od poziomu natężenia zaburzeń słuchu. Zatrudnieni w prawie 150 oddziałach firmy GEERS na terenie całej Polski protetycy słuchu chętnie udzielą dodatkowych informacji na ten temat.

Ile kosztuje aparat słuchowy?

Aparaty słuchowe dostępne są w różnych cenach. Zakres cenowy rozpoczyna się od prostych modeli, które są dostępne od 1000 złotych, aż po najnowocześniejsze rozwiązania o największej mocy, które mogą kosztować nawet 8 tysięcy złotych. Wybór konkretnego modelu aparatu słuchowego jest uzależniony od sytuacji danej osoby oraz wymagań stawianych urządzeniu. Nie ma aparatu, który byłby odpowiedni dla wszystkich.

Gdzie mogę kupić aparat słuchowy?

Ponieważ każdy aparat słuchowy musi zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb, urządzenia te dostępne są wyłącznie w sklepach specjalistycznych. Wystarczy przyjść do jednego z prawie 150 oddziałów firmy GEERS na terenie całej Polski.

W jaki sposób aparat słuchowy zostanie dostosowany do moich indywidualnych potrzeb?

W ramach procesu personalizacji urządzenia firma GEERS dostosowuje ustawienia aparatu słuchowego do potrzeb konkretnej osoby. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zostaną Państwo otoczeni dźwiękami z zakresu występującego w normalnym życiu codziennym. Nasz specjalista omówi z Państwem odbierane wrażenia słuchowe i na tej podstawie dobierze aparat słuchowy, który będą Państwo następnie mogli wypróbować w domu bez żadnych kosztów czy zobowiązań. W porównaniu do innych metod doboru aparatów słuchowych, stosowana przez nas procedura umieszcza klienta w centrum całego procesu - klient nie odgrywa tu drugoplanowej roli.

Ile wynosi okres eksploatacji aparatu słuchowego?

Okres eksploatacji aparatu słuchowego jest w znacznej mierze uzależniony od jego pielęgnacji, regularnej konserwacji, wpływu środowiska oraz sposobu zużywania się jego elementów. Protetyk słuchu udzieli Państwu wskazówek dotyczących prawidłowego obchodzenia się z aparatem już na etapie jego doboru. Wiele osób noszących aparaty słuchowe nabywa również niezbędne urządzenie do suszenia aparatu, które jest w stanie w ciągu nocy oczyścić aparat słuchowy ze szkodliwej wilgoci. W zakresie prawidłowej konserwacji urządzenia firma GEERS zaleca regularne przeglądy aparatu przeprowadzane przez protetyka słuchu. Niemniej jednak nie można zupełnie wykluczyć szkodliwych czynników, które mają negatywny wpływ na okres eksploatacji aparatu słuchowego, takich jak działanie potu, wilgoci z powietrza, nagrzewanie się urządzenia na skutek działania promieni słonecznych, wyziębienie w okresie zimowym oraz drgania powstające podczas biegania, chodzenia i uprawiania sportu. Aparaty słuchowe zazwyczaj pełnią swoje funkcje przez wiele lat. Z doświadczenia wynika, że krytyczną granicą okresu eksploatacji aparatu słuchowego jest wiek około 5-6 lat. Po upływie takiego czasu zwiększa się częstotliwość koniecznych napraw, a wydajność urządzenia znacznie spada. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, jak często urządzenie było wykorzystywane w tym czasie. W przypadku noszenia aparatu przez 12 godzin dziennie w piątym roku użytkowania aparat przepracował ponad 21 tysięcy godzin. Dla porównania: Wieża stereo uruchamiana na 4 godziny dziennie po 5 latach przepracowałaby zaledwie około 7 tysięcy godzin, przy czym nie byłaby narażona prawie na żadne czynniki otoczenia.

Czy mogę zwrócić aparat słuchowy?

Tak. W firmie GEERS gwarantujemy 100% satysfakcji, czyli możliwość zwrotu aparatu słuchowego w ciągu 6 tygodni od daty zakupu w przypadku niezadowolenia. Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni ze słyszenia w aparatach słuchowych dobranych w firmie GEERS, jakości obsługi, czy jakiegokolwiek innego powodu, możecie Państwo zwrócić aparat słuchowy, a my zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich kosztów, które Państwo z tego tytułu ponieśliście.

Zapisz się do newslettera