Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77
Test słuchu online
Przetestuj swój słuch, wykonując nasz test słuchu online. Test zajmie tylko kilka minut i umożliwi dokonanie wstępnej oceny Twojego słuchu.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat obowiązujących dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Warunki refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 2014 możliwe jest dofinansowanie aparatów słuchowych na dwoje uszu przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu. Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla osób powyżej 26. roku życia przysługuje tak, jak do tej pory - raz na 5 lat.

Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania przez NFZ: 700 PLN za jedną sztukę. Przy niedosłuchu obustronnym dofinansowanie wynosi 1400 PLN.

Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej (przekraczająca wartość 30 dB) dla osób poniżej 26. roku życia przysługuje raz na 3 lata, zamiast raz na 5 lat, jak było do tej pory. Kwota dofinansowania przez NFZ dla tej grupy osób cierpiących na niedosłuch pozostaje bez zmian i wynosi 2 000 PLN za sztukę.

Laryngolog musi jedynie potwierdzić, że aparat słuchowy jest niezbędny z medycznego punktu widzenia. Pomocy przy wyborze i dopasowaniu odpowiedniego aparatu słuchowego udziela protetyk.

Poniżej przezentujemy szczegółowe informacje na temat refundacji na poszczególne typy aparatów, wkładki uszne i systemy FM. 

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 1000 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 700 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r. / raz na 3 lata
 • limit ceny określony przez NFZ: 2000 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 2000 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 1800 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 1260 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r. / raz na 3 lata
 • limit ceny określony przez NFZ: 1800 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 1800 zł

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

Refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Wkładka uszna

Pacjenci powyżej 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 50 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 50 zł
Pacjenci do ukończenia 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
 • limit ceny określony przez NFZ: 60 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 60 zł

Systemy FM wspomagające słyszenie

W przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 rż. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 5500 zł
 • procent refundacji: 50%
 • kwota refundacji: 2750 zł

Krok po kroku do uzyskania refundacji z NFZ

Aby droga do refundacji aparatów słuchowych przebiegała sprawnie, warto znać wszystkie jej etapy. Poniżej prezentujemy wszystkie kroki prowadzące do uzyskania dofinansowania z NFZ.
 • Lekarz rodzinny: gdy podejrzewamy, że mamy problemy ze słyszeniem udajemy się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa. 
 • Laryngolog: podczas wizyty u lekarza laryngologa należy odebrać wniosek na refundację na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Lekarz laryngolog na podstawie wyników badania słuchu wystawia "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne", które jest podstawą do ubiegania się o refundację na aparaty słuchowe w NFZ.
 • NFZ: mając wystawione przez lekarza laryngologa Zlecenie, należy złożyć je do odpowiedniego oddziału NFZ w celu przyznania refundacji na aparaty słuchowe.
 • Punkt protetyczny: Zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa i zaakceptowane przez NFZ można zrealizować w punkcie protetycznym, gdzie wykwalifikowany personel na podstawie testu słuchu dopasuje odpowiednią pomoc słuchową. Po dokonaniu wyboru odpowiednie aparatu jego odbiór następuje w ustalonym termnie. 

Inne możliwości dofinansowania

Dodatkowo można otrzymać dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych ze środków PFRON poprzez MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). O dofinansowaniu z wyżej wymienionych instytucji mogą ubiegać się osoby, które złożą odpowiednie dokumenty: 
 • Wniosek z MOPS/PCPR, kosztorys lub faktura za zakupione aparaty słuchowe.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Zlecenie na aparaty słuchowe zatwierdzone przez właściwy oddział NFZ. 
 • Odcinek renty, emerytury lub zaświadczenie o dochodach miesięcznych. Dochód nie może przekroczyć określonej kwoty na jednego członka rodziny wskazanej przez MOPS/PCPR.

Pozostałe tematy

Ile kosztują aparaty słuchowe?
Aparaty słuchowe – marki
Niniejsza strona internetowa lub aplikacja wykorzystuje pliki cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji o sposobie wykorzystywania przez nas plików cookies, należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych. Ogólne informacje na temat plików cookies znajdują się na stronie www.allaboutcookies.org. Pozostając na tej stronie internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies.