Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77

Poniżej zamieszczamy informacje na temat obowiązujących dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Uwaga, korzystne zmiany w Refundacji od 2024 r.!.

Dotychczasowe kryteria uzyskania dofinansowania od NFZ były oparte na stopniu ubytku słuchu, obliczanym jako średnia wartość wyników na czterech badanych częstotliwościach. Od 2024 roku średnia ta jest obliczana wyłącznie na podstawie dwóch wyników, wskazujących na największy ubytek słuchu. To istotnie zwiększa dostępność do refundacji!
 • Dla pacjentów poniżej 26 roku życia:
 • Możliwość uzyskania refundacji do 3000 zł na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne.
 • Konieczne jest wykrycie ubytku słuchu powyżej 30 dB HL w badaniu słuchu.
 • Dla osób powyżej 26 roku życia:
 • Refundacja wynosi do 1050 zł na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne.
 • Wymagany stopień ubytku słuchu to powyżej 40 dB HL.
Oferujemy bezpłatne badania słuchu i służymy pomocą w wyborze najlepszych aparatów słuchowych dostosowanych do Twoich potrzeb. Ponadto, chętnie wspieramy we wszelkich formalnościach związanych z uzyskiwaniem refundacji od NFZ. Nie pozwól, aby niedosłuch utrudniał Ci życie! 

Uproszczone procedury w związku z COVID-19: możliwość uzyskania refundacji bez wychodzenia z domu

Uproszczone zasady NFZ
W związku z obecną sytuacją spowodowaną przez COVID-19, wniosek refundacyjny można uzyskać telefonicznie, korzystając z teleporady u lekarza laryngologa. Wizyta w gabinecie lekarza nie jest już konieczna. Nie ma także potrzeby odbywania wizyty w NFZ.

Przypominamy, że nasze salony są otwarte, a nasi protetycy pomagają w załatwianiu wszelkich procedur. Lista naszych sklepów wraz z numerami kontaktowymi dostępna jest tutaj.

Warunki refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Od 2014 możliwe jest dofinansowanie aparatów słuchowych na dwoje uszu przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu. Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla osób powyżej 26. roku życia przysługuje tak, jak do tej pory - raz na 5 lat.

Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania przez NFZ: 1000 PLN za jedną sztukę. Przy niedosłuchu obustronnym dofinansowanie wynosi 2000 PLN.

Dofinansowanie przy niepełnosprawności słuchowej (przekraczająca wartość 30 dB) dla osób poniżej 26. roku życia przysługuje raz na 3 lata, zamiast raz na 5 lat, jak było do tej pory. Kwota dofinansowania przez NFZ dla tej grupy osób cierpiących na niedosłuch pozostaje bez zmian i wynosi 2 000 PLN za sztukę.

Laryngolog musi jedynie potwierdzić, że aparat słuchowy jest niezbędny z medycznego punktu widzenia. Pomocy przy wyborze i dopasowaniu odpowiedniego aparatu słuchowego udziela protetyk.

Poniżej przezentujemy szczegółowe informacje na temat refundacji na poszczególne typy aparatów, wkładki uszne i systemy FM. 

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 1500 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 1050 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r. / raz na 3 lata
 • limit ceny określony przez NFZ: 3000 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 3000 zł

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu, przekraczająca wartość 40 dB, dla Pacjentów powyżej 26 r. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 3000 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 2100 zł
Niepełnosprawność słuchowa przekraczająca 30 dB dla Pacjentów do ukończenia 26 r. / raz na 3 lata
 • limit ceny określony przez NFZ: 3000 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 3000 zł

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane

Refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zakłada dofinansowanie w kwotach:
 • do 5 000 zł do zakupu jednego aparatu słuchowego lub
 • do 10 000 zł do zakupu dwóch aparatów słuchowych
Dofinasowania dedykowane są dla kombatantów, sybiraków, weteranów, osób represjonowanych przez system komunistyczny i cywilnych ofiar działań wojennych. Program trwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania środków, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wkładka uszna

Pacjenci powyżej 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 50 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 50 zł
Pacjenci do ukończenia 26 rż. wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej / każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
 • limit ceny określony przez NFZ: 60 zł
 • procent refundacji: 100%
 • kwota refundacji: 60 zł

Systemy FM wspomagające słyszenie

W przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26 rż. / raz na 5 lat
 • limit ceny określony przez NFZ: 5500 zł
 • procent refundacji: 70%
 • kwota refundacji: 3850 zł

Krok po kroku do uzyskania refundacji z NFZ

Aby droga do refundacji aparatów słuchowych przebiegała sprawnie, warto znać wszystkie jej etapy. Poniżej prezentujemy wszystkie kroki prowadzące do uzyskania dofinansowania z NFZ.
 • Lekarz rodzinny: gdy podejrzewamy, że mamy problemy ze słyszeniem udajemy się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza laryngologa. 
 • Laryngolog: podczas wizyty u lekarza laryngologa należy odebrać wniosek na refundację na aparaty słuchowe i wkładki uszne. Lekarz laryngolog na podstawie wyników badania słuchu wystawia "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne", które jest podstawą do ubiegania się o refundację na aparaty słuchowe w NFZ.
 • NFZ: mając wystawione przez lekarza laryngologa Zlecenie, należy złożyć je do odpowiedniego oddziału NFZ w celu przyznania refundacji na aparaty słuchowe.
 • Punkt protetyczny: Zlecenie wystawione przez lekarza laryngologa i zaakceptowane przez NFZ można zrealizować w punkcie protetycznym, gdzie wykwalifikowany personel na podstawie testu słuchu dopasuje odpowiednią pomoc słuchową. Po dokonaniu wyboru odpowiednie aparatu jego odbiór następuje w ustalonym termnie. 

Uproszczone procedury w związku z COVID-19: możliwość uzyskania refundacji bez wychodzenia z domu

W związku z obecną sytuacją spowodowaną przez COVID-19, wniosek refundacyjny można uzyskać telefonicznie, korzystając z teleporady u lekarza laryngologa. Wizyta w gabinecie lekarza nie jest już konieczna. Nie ma także potrzeby odbywania wizyty w NFZ.

Przypominamy, że nasze salony są otwarte, a nasi protetycy pomagają w załatwianiu wszelkich procedur. Lista naszych sklepów wraz z numerami kontaktowymi dostępna jest tutaj.

Uproszczone zasady NFZ

Inne możliwości dofinansowania

Dodatkowo można otrzymać dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych ze środków PFRON poprzez MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). O dofinansowaniu z wyżej wymienionych instytucji mogą ubiegać się osoby, które złożą odpowiednie dokumenty: 
 • Wniosek z MOPS/PCPR, kosztorys lub faktura za zakupione aparaty słuchowe.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Zlecenie na aparaty słuchowe zatwierdzone przez właściwy oddział NFZ. 
 • Odcinek renty, emerytury lub zaświadczenie o dochodach miesięcznych. Dochód nie może przekroczyć określonej kwoty na jednego członka rodziny wskazanej przez MOPS/PCPR.

Pozostałe tematy

Ile kosztują aparaty słuchowe?
Aparaty słuchowe – marki