Przegląd

Główne przyczyny pojawiania się pisku w aparatach słuchowych

  • Wkładki uszne nie są odpowiednie.
  • Silikonowy dźwiękowód jest zatkany.
  • Urządzenie nie jest odpowiednio ustawione.
  • Przewód słuchowy jest zatkany.
  • Wkładki uszne nie są odpowiednie.
Pisk może powstać, gdy kształt wkładki usznej nie jest odpowiedni lub nie jest dopasowany do przewodu słuchowego. Wzmocniony dźwięk dochodzący z wkładki usznej jest odbierany ponownie i wzmacniany przez wewnętrzny mikrofon, który z kolei generuje dźwięk o zwiększającym się natężeniu aż po jego nasycenie, wytwarzając tym samym typowy odgłos piszczenia, określany również jako „sprzężenie zwrotne“. Aby rozwiązać ten problem, zwróć się do protetyka słuchu GEERS w celu sprawdzenia lub wymiany wkładek usznych.

Dźwiękowód jest zapchany

Zatkany dźwiękowód aparatu słuchowego uniemożliwia prawidłowe przenoszenie dźwięku, co może powodować nieprzyjemne piszczenie. Zwróć się do oddziału GEERS w celu dokładnego wyczyszczania lub wymiany dźwiękowodu.

Błędne ustawienia

Pisk może być również spowodowany nieodpowiednimi ustawieniami aparatu słuchowego. Twój protetyk słuchu może sprawdzić, czy ustawienia urządzenia są prawidłowe i odpowiednio je wyregulować.

Zatkany przewód słuchowy

Odgłos piszczenia może również wystąpić z innych przyczyn, które nie leżą po stronie samego aparatu słuchowego. Powodem pisku może być czop woskowinowy, który zatyka przewód słuchowy. Zwróć się do swojego lekarza rodzinnego lub laryngologa, aby usunąć czop woskowinowy.

Rozwiązania

Jeżeli aparat słuchowy piszczy, nie należy tego znosić, czy też ignorować, ale wyeliminować. Jednym z możliwych rozwiązań jest system tłumienia sprzężenia zwrotnego, zintegrowany w wielu aparatach słuchowych i skutecznie pomagający zwalczać niepożądane odgłosy piszczenia.

W celu zidentyfikowania przyczyny oraz znalezienia rozwiązania zwróć się do najbliższego salonu GEERS. Po dokładnej analizie specjaliści GEERS będą w stanie podać Ci możliwe rozwiązanie problemu.
Umów wizytę