Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77

Impressum

SONOVA AUDIOLOGICAL CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Narutowicza 130
90-146 Łódź
Polska

Adres pocztowy:
SONOVA AUDIOLOGICAL CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Narutowicza 130
90-146 Łódź
Polska

Telefon: + 42 213 42 27
Telefax: + 49 (0)231 / 9760 - 100
E-Mail: info@geers.pl
Website: https://www.geers.pl

KRS: 0000066645
NIP: 5260018413
REGON: 011540038

Zarząd:
Jarosław Zygmunt Widomski
Adam Marceli Przybył

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Odpowiedzialność za zawartość: Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treści są poprawne, kompletne i aktualne.

Copyright
Operatorzy tych stron zawsze starają się przestrzegać praw autorskich innych osób lub korzystać z własnych lub wolnych od licencji utworów. Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.

Prawo do korzystania z filmów GEERS
GEERS przekazuje użytkownikom tych filmów wideo prawo do wyłącznego użytku niekomercyjnego, do ładowania ich z platformy GEERS oraz do udostępniania ich osobom trzecim. Prawo to jest ograniczone w zakresie, w jakim prezentacja jest dozwolona tylko w całości i bez cięcia filmów. W szczególności zabronione jest usuwanie części, które reprezentują GEERS jako autora (logo GEERS).

GEERS nie gwarantuje ani nie gwarantuje dostępności Platformy GEERS i Materiałów Wideo. W szczególności GEERS nie udziela żadnej gwarancji na takie wady, które są poza kontrolą GEERS, np. siła wyższa, wina osób trzecich wynikająca z wpływów zewnętrznych, błędów w obsłudze lub manipulacji. Ponadto GEERS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prezentację treści multimedialnych, tj. obrazów i filmów, na platformie GEERS.

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
Powyższe zapisy odnoszą się się również do strony GEERS na Facebooku, profilu w serwisie Instagram, Twitter, YouTube.

Inspektor bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Operatora Wyrobów Medycznych
Z pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa GEERS można kontaktować się na następujący adres e-mail: produktmanagement@geers.de.