Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77

Zawód protetyka słuchu jest zawodem wszechstronnym, wymagającym umiejętności z różnych dziedzin życia: dobrego komunikowania się z ludźmi, predyspozycji do pracy w sprzedaży, zdolności technicznych, manualnych, znajomości obsługi komputera.

Profesjonalny personel GEERS
Celem pracy protetyka słuchu jest indywidualne podejście do klienta, realizacja budżetów sprzedaży oraz długoterminowa współpraca z klientem. Protetyk musi opanować podstawy fizyki – akustyki, elektroniki, budowy aparatów słuchowych,  a także umiejętności wykonywania badań słuchu oraz pobierania formy z ucha. Istotna jest również wiedza z zakresu anatomii, psychologii i technik sprzedaży. 

Praca na tym stanowisku polega na określeniu niedosłuchu, poprzez badanie audiometryczne słuchu, dopasowaniu odpowiednich aparatów słuchowych do indywidualnych potrzeb klienta oraz na wszelkich usługach serwisowych z tym związanych. Poza tym protetyk słuchu dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe ponadto sprawuje stałą opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.
Klientami naszej firmy są przede wszystkim osoby starsze (60+), mające kłopoty z funkcjonowaniem w społeczeństwie z powodu ubytku słuchu, którymi należy zająć się w sposób serdeczny i bardzo cierpliwy. Oferujemy nie tylko aparaty słuchowe, ale przede wszystkim zapewniamy opiekę osobom mającym problemy ze słuchem i staramy się pomóc rozwiązać te problemy za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie protetyka słuchu należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Wciąż zawód protetyka słuchu jest profesją niszową, o którym wiedzą nieliczni. Praca w tym zawodzie stwarza możliwości rozwoju i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Protetyk słuchu jest zawodem przyszłościowym, nasza branża wciąż się rozwija. Starzejące się społeczeństwo w Polsce będzie coraz to bardziej dotkniete  problemem niedosłuchu. Naszych klientów będzie przybywać z każdym rokiem a tym samym protetyk słuchu będzie poszukiwanym specjalistą.