Co powoduje ubytek słuchu?

Nierzadko ludzie słabosłyszący izolują się od znajomych i bliskich, aby uniknąć niekomfortowych sytuacji. Ubytek słuchu uniemożliwia prowadzenie rozmów i interakcje z bliskimi takie, jak wcześniej. To może być bardzo frustrujące.

Najczęstsze przyczyny to:
  • Starzenie się
  • Długotrwałe narażenie na głośny hałas
  • Choroby, takie jak zapalenie opon mózgowych
  • Czynniki genetyczne
  • Niektóre leki

Stopnie ubytku słuchu

Określenie „stopnie ubytku słuchu” dotyczy poszczególnych poziomów ubytku. Ubytek słuchu może mieć różne nasilenie u różnych osób. Ogólnie ubytek słuchu dzieli się na cztery kategorie: 
  • Łagodny 
  • Średni
  • Znaczny
  • Głęboki

Protetyk słuchu dokonuje pomiaru intensywności dźwięku i stopnia ubytku słuchu w decybelach (dB). Jeśli u danej osoby zostanie stwierdzony ubytek słuchu na poziomie 40 dB, oznacza to, że nie słyszy ona dźwięków poniżej 40 dB.

Jeśli wynik pomiaru uplasuje się na granicy dwóch kategorii, wówczas przyjmuje się połączenie obu. Osoby słyszące prawidłowo potrafią usłyszeć dźwięki na poziomie 20–25 decybeli. Jeśli słyszysz tylko dźwięki powyżej tego poziomu, wówczas występuje u Ciebie ubytek słuchu.
Infografika – stopnie ubytku słuchu
Łagodny ubytek słuchu
Osoby cierpiące na łagodny ubytek słuchu mają trudności ze słyszeniem dźwięków poniżej 40 decybeli. To oznacza, że nie słyszą cichej mowy, pracy agregatu lodówki czy tykania zegara. Jeśli występujący u Ciebie ubytek słuchu należy do tej kategorii, jeszcze nie masz problemów z głośnymi lub bardziej intensywnymi samogłoskami. Prawdopodobnie jednak nie słyszysz już niektórych ciszej wypowiadanych spółgłosek. Jeśli łapiesz się na tym, że od czasu do czasu prosisz rozmówcę, aby mówił głośniej, ponieważ go nie słyszysz, pora na badanie słuchu u specjalisty. Aby przekonać się, jak odczuwa się tę kategorię ubytku słuchu, zatkaj uszy palcami i spróbuj słuchać, jak ktoś mówi.
Średni ubytek słuchu
Średni ubytek słuchu znajduje się o jeden stopień wyżej na skali. Przy takim ubytku słuchu występują trudności ze słyszeniem dźwięków poniżej 40–70 decybeli. Na tym etapie nie tylko nie słyszysz cicho wypowiadanych spółgłosek, ale również trudno Ci zrozumieć samogłoski. Przy średnim ubytku słuchu dźwięki są słyszalne bez aparatu słuchowego, jednak nie są zrozumiałe. Zwykle na tym etapie chory wychodzi z fazy wyparcia i zaczyna dostrzegać, że ma poważny problem ze słuchem.
Ubytek słuchu średni do znacznego
Na typ etapie osoba cierpiąca na ubytek słuchu nie słyszy wypowiadanych słów bez aparatu słuchowego. Problemy ze zrozumieniem słów nawet przy założonym aparacie słuchowym mogą być niezwykle frustrujące. Zwiększenie głośności nie sprawia, że dźwięki stają się wyraźniejsze.
Znaczny ubytek słuchu
O znacznym ubytku słuchu mówimy, gdy dana osoba nie słyszy dźwięków poniżej 70–90 decybeli. Nawet dźwięk dzwoniącego telefonu może być całkowicie niesłyszalny. Aby poprawić jakość życia takiej osoby, konieczny jest aparat słuchowy lub implant ślimakowy. To już ostatni dzwonek na umówienie wizyty u specjalisty, który postawi właściwą diagnozę.
Głęboki ubytek słuchu
Przy głębokim ubytku słuchu słyszalne są jedynie dźwięki powyżej 90 decybeli. Osoba z głębokim ubytkiem słuchu nie słyszy nawet bardzo głośnych dźwięków, takich jak silnik samolotu. Głęboki ubytek słuchu to bardzo duży problem. Osoby, które się z nim borykają, często uciekają się do odczytywania wyrazów z ust, aby utrzymać kontakt ze światem. Aparat słuchowy w przypadku tej kategorii ubytku słuchu pomoże tylko częściowo, umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia i w pewnym stopniu komunikację ustną.
Osoby wykazujące objawy głębokiego niedosłuchu powinny udać się do specjalisty na badanie słuchu. Tylko specjalista jest w stanie ocenić i zinterpretować wyniki badania słuchu oraz zalecić najlepsze leczenie.