Pon. - Pt.: 9-17 800 13 33 77
Ucho jest obok oka naszym najważniejszym zmysłem. Dlatego ograniczenie sprawności słuchu niesie za sobą poważne konsekwencje. W większości przypadków utrata słuchu jest związana z wiekiem. Może być jednak również wywołana przez działanie silnego hałasu, infekcje lub czynniki dziedziczne. Niekiedy utrata słuchu następuje gwałtownie, jako nagła głuchota. Zazwyczaj jednak ma stopniowy przebieg i jest zauważana dopiero w późnym stadium. Na szczęście w przypadku większości problemów ze słuchem aparat słuchowy przynosi poprawę, a nawet całkowicie rozwiązuje problem. Dowiedz się, w jaki sposób.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Utrata słuchu – niedosłuch
Czy potrzebuję aparatu słuchowego?
Czego mogę oczekiwać od aparatu słuchowego?
Czym jest nagła głuchota?