Ubytek słuchu i demencja

Niestety większość ludzi nie jest świadoma związku pomiędzy ubytkiem słuchu a demencją. Łatwo jest zapomnieć, że uszy nie są niezależnie funkcjonującymi organami, ale ważnymi częściami ciała, które współdziałają z nimi, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Aby zachować pełną sprawność mózgu, należy podjąć działania prewencyjne przeciwko czynnikom, które mogą spowodować jego uszkodzenie, a jednym z nich jest właśnie ubytek słuchu.
Deficyty poznawcze spowodowane ubytkiem słuchu mają charakter postępujący, dlatego nie należy ignorować wczesnych objawów ubytku słuchu, jeśli nie zakończą się one diagnozą demencji. Kiedy percepcja dźwięków staje się utrudniona, rozmowy stają się coraz trudniejsze do zrozumienia, a ciągłe proszenie rozmówcy o powtarzanie powoduje frustrację, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem i unikać izolacji społecznej.
Dodatkowo mogą pojawić się pierwsze problemy z pamięcią. Oczywiście ubytek słuchu nie zawsze prowadzi do pełnych zaburzeń poznawczych, ale osoby z lekkim ubytkiem słuchu mają wysokie prawdopodobieństwo rozwoju demencji, zwłaszcza jeśli nie są leczone. Dlatego ważne jest, by działać wcześnie i nie czekać zbyt długo w nadziei, że te zaburzenia same się rozwiążą. Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oznacza również dbanie o zdrowie Twojego systemu słuchowego.

4 zdrowe nawyki, które zmniejszą ryzyko demencji

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała demencję za jeden z najważniejszych priorytetów zdrowia publicznego w XXI wieku. Być dobrze poinformowanym na temat demencji oznacza zyskać ważną szansę na poprawę swojego życia oraz życia swoich bliskich.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję Lancet wykazały, że 1 na 3 przypadki demencji można zapobiec poprzez działanie na 9 czynników stylu życia: ubytek słuchu, edukacja, palenie, depresja, aktywność fizyczna, życie towarzyskie, nadciśnienie, otyłość, cukrzyca.

Oto kilka wskazówek, jak zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji:​

Regularnie sprawdzaj słuch


Odkrycie związku pomiędzy ubytkiem słuchu a demencją jest całkiem nowe. Nawet częściowy ubytek słuchu może zwiększyć długoterminowe ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych i demencji.

Szacuje się, że u 32% osób powyżej 55 roku życia występuje jakaś forma ubytku słuchu. Dlatego tak ważne jest regularne przeprowadzanie badań słuchu jako części rutynowych badań.

Dokładna diagnoza stanu zdrowia Twojego układu słuchowego pozwala protetykowi słuchu monitorować ewentualną progresję ubytku słuchu, a tym samym zapobiegać powstawaniu kolejnych problemów ze słuchem, jak również łagodzić istniejące dolegliwości.

Regularna aktywność fizyczna 

Starsi ludzie, którzy angażują się w aktywność fizyczną, mają większe szanse na zachowanie swoich zdolności poznawczych niż ci, którzy nie podejmują żadnych ćwiczeń fizycznych. Wiele badań pokazuje, że aktywność fizyczna ma działanie ochronne przed spadkiem zdolności poznawczych. Ponadto regularna aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści: poprawia równowagę i zmniejsza ryzyko upadków, poprawia nastrój, zmniejsza śmiertelność i poprawia ogólne samopoczucie. Bądźcie aktywni, bądźcie zdrowi!

Rzucenie palenia

Palenie sprzyja chorobom sercowo-naczyniowym, które są związane z zaburzeniami poznawczymi. Ponadto dym papierosowy zawiera neurotoksyny, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia zdolności poznawczych. Rzuć palenie i zachowaj świeżość umysłu!

Aktywność towarzyska

Jak wykazały liczne badania kliniczne, izolacja społeczna jest czynnikiem ryzyka demencji starczej i zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych i depresji. Izolacja społeczna często jest równoznaczna z brakiem aktywności poznawczej, sprzyja szybszemu spadkowi zdolności poznawczych i niskiemu poziomowi nastroju. Pozostawanie w kontakcie ze swoją wspólnotą, rodziną i przyjaciółmi jest pomocne w zachowaniu dobrego samopoczucia poznawczego!

W skrócie

Ubytek słuchu i demencja mogą być ze sobą ściśle powiązane, dlatego w miarę starzenia się ważne jest, by prowadzić zdrowy tryb życia, by uniknąć ryzyka rozwoju poważnego ubytku słuchu i zaburzeń poznawczych. Aby zminimalizować ryzyko rozwoju demencji i ubytku słuchu, zaleca się, byś pozostał aktywny społecznie, regularnie ćwiczył i dbał o swoje ogólne samopoczucie poprzez regularne badania słuchu. 

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje tej informacji, nie wahaj się nią podzielić!​