1. Wstęp do języka migowego

Język migowy istnieje od stuleci i ewoluował w ponad 130 różnych języków narodowych! Każdy migowy język narodowy bazuje na narodowym języku mówionym, czerpiąc z jego słownictwa, składni i gramatyki.

Wśród języków mówionych funkcję języka uniwersalnego przejął angielski, podobnie jest w przypadku języka miganego – aby móc porozumiewać się na całym świecie osoby głuchonieme uczą się amerykańskiego języka miganego (ASL – ang. American sign language). Został stworzony także sztuczny język, odpowiednik esperanto, który stosowany jest podczas oficjalnych konferencji i wydarzeń. Język ten nazywa się gestuno i zdobył dużo większą popularność niż esperanto.

2. Gdzie wykorzystuje się język migowy?

Gdzie wykorzystuje się język migowy? Miganie jest nieocenionym narzędziem komunikacji dla społeczności osób niesłyszących, ale jest także wykorzystywane na wiele innych sposobów, w tym:
  •  dla ludzi, którzy słyszą, ale nie mówią (na skutek zaburzenia fizjologicznego lub ciężkiego urazu traumatycznego),
  •  w ramach rehabilitacji po udarze, umożliwiając pacjentom z zaburzeniami mowy komunikowanie się rodziną i pracownikami służby zdrowia,
  • dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu (ASD), które wykazują lepszą jakość komunikacji podczas migania.

3. Sposoby nauki języka migowego

Język migowy to narzędzie komunikacji wizualnej. Chociaż możesz się nauczyć alfabetu i gestów rąk w książkach i w internecie, równie ważne jest ćwiczenie z kimś doświadczonym.
Obserwując osobę posługującą się językiem migo wym, szybko widać, że jest on holistyczny i wyrazisty. Łączy kształt i ruch dłoni, mimikę, orientację ciała i kierunek dłoni. Gdy nauczysz się kilku podstawo wych znaków (co najmniej 100 najczęstszych słów lub fraz), nadejdzie czas, aby znaleźć partnera lub miejsce ćwiczeń i rozwinąć swoje umiejętności oraz słownictwo.
Kursy stacjonarne lub zajęcia z nauczaniem języka migowego oferują podstawowe lub zaawansowane instrukcje, a także środowisko do ćwiczeń i rozwoju umiejętności. Wśród wielu lokalnych możliwości warto poszukać:
  • bezpłatnych zajęć oferowanych w bibliotekach publicznych, szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych,
  • płatnych zajęć organizowanych za pośrednictwem szkół wyższych, uniwersytetów, szkół prywatnych i korepetytorów.
Warto także korzystać z platformy YouTube – można tu znaleźć masę filmów poświęconych nauce języka miganego, obejmujących wszystko, od pisowni alfabetu po popularne zwroty i poradniki z wielu tematów dotyczących nauki języka migowego. Wielu branżowych ekspertów prowadzi również własne kanały, które są na bieżąco aktualizowane. Filmy oferują wiele ciekawych informacji oraz dokładne wskazówki. Nauka w ten sposób jest o tyle wygodna, że w razie potrzeby film można zatrzymać, odtworzyć i ponownie obejrzeć w razie potrzeby. 
Rozmaite materiały są również dostępne za pośrednictwem poszczególnych stron internetowych oferujących kursy, quizy oraz różnego rodzaju techniki uczenia się. Podobnie jak edukacja na YouTube, nauka za pomocą materiałów dostępnych na stronach internetowych umożliwia dużą elastyczność podczas nauki nowego i wymagającego języka.

Aplikacje, które są dostępne zarówno dla urządzeń z system iOS oraz Android oferują funkcje takie jak: słowniki, łamigłówki i gry oraz pełne lekcje i samouczki. Wiele z nich jest bezpłatne.
 

4. Możliwości ćwiczenia nowych umiejętności

Podobnie jak przy nauce nowego języka lub umiejętności, gdy już znasz podstawy, dobrze jest poszukać możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych kompetencji. Przyjrzyjmy się pięciu sposobom wykorzystania nowo odkrytych umiejętności i strategii, dzięki którym nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.
  •  Znajdź grupę osób znających język migowy, w której możesz się komunikować, ćwiczyć i wypróbować nowe słownictwo. To sprawi, że nabierzesz więcej praktycznego doświadczenia. Poza tym dzięki takim spotkaniom możesz poznać ciekawych i fascynujących ludzi. Meetup.com to przykład witryny, na której można zlokalizować grupy społeczne, które koncentrują się na interakcji z językiem migowym.
  • Jeśli masz przyjaciół i rodzinę, którzy biegle posługują się językiem migowym to jest doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności posługiwania się językiem migowym.
  • Wolontariat w lokalnej szkole dla osób niedosłyszących lub w szpitalu to świetna okazja do wykorzystania nowej umiejętności posługiwania się językiem migowym, a jednocześnie świetny sposób pomocy lokalnej społeczności.
  • Wiele stowarzyszeń osób niesłyszących i niedosłyszących pomoże Ci nawiązać kontakt z osobami, które posługują się językiem migowym. Kontakt z lokalnym stowarzyszeniem umożliwi Ci również nawiązanie relacji z innymi ludźmi i udział w bieżących programach stowarzyszenia.
  • Zasoby w Internecie oferują gry ćwiczeniowe, wyzwania, turnieje i chociaż nie są bezpośrednim kontaktem z żywym językiem, dają cenne możliwości wypróbowania nowych umiejętności.

4. Warto uczyć się nowych języków!

Niezależnie od tego, czy uczysz się języka migowego z konieczności (tj. jesteś opiekunem lub członkiem rodziny osoby niesłyszącej), czy też w wyniku własnego wyboru, dwujęzyczność zwiększa aktywność mózgu, rozwija lepsze umiejętności słuchania i promuje większe możliwości poznawcze.

Życzymy powodzenia w podjęciu wyzwania nauki języka migowego!