Co to jest diplacusis?

Diplacusis to inaczej słyszenie podwójne. Jest to forma ubytku słuchu polegająca na tym, że ten sam dźwięk jest odbierany inaczej przez każde ucho. Mózg interpretuje dźwięki, które słyszymy. W przypadku słyszenia podwójnego zmagająca się z tym problemem osoba słyszy odrębne dźwięki o różnej wysokości, w różnym czasie i o różnym tonie.

Życie z tą przypadłością jest wysoce frustrujące i irytujące dla większości cierpiących na nią osób. U niektórych problem jest przejściowy, a inni zmagają się z nim stale. W zależności od percepcji tonów rozróżnia się kilka rodzajów słyszenia podwójnego, mianowicie:
Diplacusis Dysharmonica
Ta forma występuje najczęściej. Polega na tym, że jedno ucho słyszy dany dźwięk prawidłowo, a drugie nieprawidłowo.
Diplacusis Binauralis
Tą nazwą określa się problem polegający na tym, że żadne ucho nie odbiera dźwięku prawidłowo. Może to wynikać z różnic w czasie lub tonach. Jedno ucho może usłyszeć dany dźwięk nieco wcześniej niż drugie. W takim przypadku rozbieżność dotyczy czasu. Jeśli jedno ucho słyszy dźwięk o innym tonie, niż drugi, wówczas rozbieżność dotyczy tonów. Ten stan częściej występuje u osób z niedosłuchem asymetrycznym.
Diplacusis Echoica
Występuje w przypadku niewielkiej różnicy czasu, w którym każde ucho słyszy dany dźwięk. Powoduje to wrażenie echa.
Diplacusis Monauralis
O tym rodzaju schorzenia mówi się, gdy jedno ucho słyszy ten sam dźwięk tak, jakby to były dwa różne dźwięki, o różnych tonach.

Co powoduje słyszenie podwójne?

Przyczyny tego schorzenia nie są do końca znane. Specjaliści uważają, że może występować zarówno przy niedosłuchu jedno-, jak i obustronnym. Niedosłuch jednostronny dotyczy jednego ucha, obustronny – obojga uszu. Przykładowo słyszenie podwójne może wystąpić nawet jeśli ubytek słuchu wystąpi tylko w jednym uchu. Temu schorzeniu sprzyja również dysproporcja ubytku słuchu między jednym uchem a drugim.

Uraz ucha środkowego

Słyszenie podwójne najczęściej zaczyna się nagle. Czynniki, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ucha to ubytek słuchu wynikający z hałasu, uraz głowy oraz niektóre leki. Wiele osób kojarzy wystąpienie objawów z urazem akustycznym. Wybuch lub narażenie na inny hałas może mieć opłakane skutki dla uszu. 

Leki, które mogą uszkodzić słuch nazywamy ototoksycznymi. Na rynku obecnie znajduje się ponad 200 leków o działaniu ototoksycznym. Niektóre z nich służą do leczenia poważnych schorzeń, takich jak infekcje, choroby serca czy nawet nowotwory.
 

Zatkanie ucha wewnętrznego

Zatkane ucho również może być przyczyną problemów. Poważna infekcja ucha lub zatkane zatoki mogą pogarszać słuch. Nadmiar woskowiny lub guz również może prowadzić do niejednakowej percepcji tej samej częstotliwości w obojgu uszu (diplacusis).

Jak wygląda leczenie słyszenia podwójnego?

Gdy tylko wystąpią objawy tego schorzenia, należy udać się do specjalisty. Wszelkie podejrzenia ubytku słuchu należy niezwłocznie poddać ocenie lekarza. Specjalista przeprowadzi kompleksowe badania medyczne i audiologiczne, aby znaleźć przyczynę problemu. 

Leczenie zależy od przyczyny schorzenia. Jeśli przyczyną objawów jest zatkane ucho, wówczas konieczne jest poznanie przyczyny zatkania. Dobra wiadomość jest taka, że w takim przypadku po odblokowaniu ucha słuch najprawdopodobniej powróci.
Usunięcie nadmiaru woskowiny lub wyleczenie infekcji ucha powinno być podstawowym działaniem. 

Lekarz może też przeprowadzić badanie percepcji tonów. Ma ono na celu ocenę charakterystyki schorzenia. To narzędzie diagnostyczne pomoże specjaliście uzyskać informacje na temat Twojego stanu. 

W niektórych sytuacjach usunięcie przyczyny występowania słyszenia podwójnego u pacjenta jest niemożliwe. Wówczas należy zrobić wszystko, aby zrozumieć swój stan i nauczyć się z nim żyć.