Co to jest głuchota starcza?

Głuchota starcza, po łacinie nazywana presbyacusis, to ubytek słuchu występujący w miarę postępującego wieku. To najczęściej występujący odbiorczy ubytek słuchu. Określenie „odbiorczy ubytek słuchu” oznacza, że uszkodzeniu ulegają komórki włoskowate ucha wewnętrznego lub zakończenia nerwowe. W większości przypadków ubytek słuchu jest obustronny.

Być może zaskoczy Cię fakt, że ubytek słuchu związany z wiekiem może rozpocząć się już u młodych osób. Słuch może zacząć się pogarszać już po trzydziestym lub czterdziestym roku życia. Głuchota starcza nie zagraża życiu, jednak nie należy jej lekceważyć. W miarę nasilania się objawów jakość życia ulega pogorszeniu.
We wczesnej fazie głuchoty starczej chorzy mają trudności z usłyszeniem dźwięków o wysokiej częstotliwości. Do tej kategorii należy mowa, co oznacza, że z czasem coraz trudniej jest zrozumieć wypowiadane słowa. Słowa rozmówcy są jeszcze gorzej słyszalne w otoczeniu, w którym panuje hałas lub słyszalnych jest mnóstwo innych odgłosów. Problematycznym aspektem głuchoty starczej jest to, że ubytek słuchu pogłębia się powoli, przez co dotknięta nią osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że gorzej słyszy.

Z czasem, w miarę dalszego pogarszania się słuchu, chory dostrzega, że dźwięki o wysokiej częstotliwości nie są jedynym problemem. Głuchota starcza zacznie wpływać również na dźwięki o innych częstotliwościach. Coraz trudniejsza stanie się identyfikacja kierunku, z którego pochodzi dźwięk oraz rozpoznawanie jego źródła. Mogą także wystąpić: szum w uszach, zawroty głowy, a nawet problemy z równowagą.
głuchota starcza
Głuchota starcza może z czasem negatywnie wpływać na jakość życia. Często zdarza się, że zauważenie ubytku słuchu powoduje spadek motywacji i niechęć do kontaktu z ludźmi. Izolacja społeczna i depresja to częste skutki problemów ze słuchem. Jeśli borykasz się z głuchotą starczą, prawdopodobnie rozumiesz te emocjonalne zawirowania. Nie jest łatwo żyć, nie mogąc usłyszeć i zrozumieć tego, co mówią inni.

Kolejnym problemem jest to, że pogarszający się słuch może szybko przerodzić się w zagrożenie. Na przykład można nie usłyszeć wysokiego tonu alarmu przeciwpożarowego, gdy w domu pojawi się ogień. Lub syreny karetki pogotowia, wjeżdżając na autostradę. Tego typu sytuacje mogą być naprawdę niebezpieczne. Jeśli występuje u Ciebie ubytek słuchu związany z wiekiem, koniecznie umów się na badanie słuchu, które przeprowadzi audiolog lub protetyk słuchu. Lekarz stwierdzi stopień uszkodzenia narządu słuchu i doradzi najlepsze rozwiązanie. W razie potrzeby zaleci aparat słuchowy, który poprawi Twój słuch i przywróci pewność siebie.

Jak częstym problemem jest ubytek słuchu związany z wiekiem?

Jeśli dotknęła Cię głuchota starcza, wiedz, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Tak naprawdę jest to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych osób starszych. Borykają się z nim miliony ludzi na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych ponad 50% osób w wieku powyżej 65 lat ma różnego stopnia ubytek słuchu. Odsetek osób z ubytkiem słuchu w grupie wiekowej powyżej 85 lat jest jeszcze wyższy i szacowany na 80 procent osób dotkniętych tym problemem. Statystyki wyjaśniają dlaczego, według krajowego instytutu głuchoty i innych problemów komunikacyjnych, w USA jest ponad 28 milionów osób, które mogłyby korzystać z aparatów słuchowych.

Co powoduje ubytek słuchu związany z wiekiem?

Chętnie przypisujemy utratę słuchu wyłącznie procesom starzenia się organizmu, jednak problem jest nieco bardziej złożony. Mimo że naukowcy nie odkryli jeszcze w pełni dokładnych przyczyn tego schorzenia, na ubytek słuchu związany z wiekiem prawdopodobnie wpływa wiele czynników. Naukowcy nie są zgodni, czy schorzenie obejmuje ucho wewnętrzne, ucho środkowe czy ucho zewnętrzne.

Lekarze uważają, że głuchotę starczą powodują połączone czynniki środowiskowe i genetyczne oraz tryb życia. Wielu specjalistów przypisuje wystąpienie ubytku słuchu związanego z wiekiem zmianom w uchu wewnętrznym. To właśnie w uchu wewnętrznym fale dźwiękowe są przetwarzane w impulsy nerwowe.
Utrata komórek włoskowatych ślimaka
Jako pierwszą przyczynę głuchoty starczej wymienia się utratę komórek włoskowatych ślimaka. Ślimak jest organem wykrywającym dźwięki. Nerw przedsionkowo-ślimakowy (nazywany również nerwem słuchowym) przekazuje słuchowe informacje sensoryczne ze ślimaka bezpośrednio do mózgu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może spowodować uszkodzenie wrażliwych komórek włoskowatych.
Zmiany w bębenku
Inne teorie sugerują, że źródła problemu należy upatrywać nie w uchu wewnętrznym, lecz w bębenku. To wszystko są tylko teorie, nie potwierdzone fakty. Prawda jest taka, że środowisko medyczne nie zna dokładnej przyczyny. Najprawdopodobniej jest nią połączenie szeregu czynników, które powodują pogorszenie słuchu u osób starszych.
Genetyka
Przypuszczalnie pewną rolę odgrywają tu również geny. Występowanie głuchoty starczej u członków rodziny może zwiększać ryzyko jej wystąpienia u Ciebie. Czynniki środowiskowe i tryb życia uznawane są również za przyczyniające się do ubytku słuchu związanego z wiekiem.
Przebywanie hałasie
Nie należy słuchać głośnej muzyki przez słuchawki, ponieważ długotrwałe narażenie na hałas jest bardzo szkodliwe dla narządu słuchu. Palenie tytoniu oraz kontakt z metalami ciężkimi, takimi jak rtęć czy ołów, również może uszkodzić uszy. Niektóre leki mogą działać toksycznie na komórki ucha wewnętrznego, powodując ubytek słuchu.
Dieta
Choć naukowcy nie poznali jeszcze dokładnego związku między ubytkiem słuchu i dietą, wydaje się, że niedobory żywieniowe również mogą przyczyniać się do głuchoty starczej.
Jeśli uważasz, że Twój słuch pogorszył się na przestrzeni lat, najlepiej jest udać się na badanie słuchu. Możesz tego dokonać, umawiając się na wizytę u specjalisty, na przykład protetyka słuchu.

W oparciu o wyniki badania słuchu protetyk będzie mógł stwierdzić, jak duże są uszkodzenia w każdym uchu. Specjalista zaproponuje najlepsze opcje poprawy słyszenia dostępne w Twoim przypadku. Aparaty słuchowe są skutecznym rozwiązaniem w przypadku ubytku słuchu związanego z wiekiem. Możesz zadawać pytania na temat poszczególnych opcji oraz omówić korzyści wynikające z noszenia aparatu słuchowego.